Fajitas

Fajitas Gemüse

CHF 23.30

Fajitas Pollo

CHF 23.30

Fajitas Crevetten

CHF 30.50

Fajitas Rind

CHF 32.50

Fajitas Presidente Mix

CHF 34.50

    Kontakt